• Ge en gåva

  Vill du bidra till Kristdemokraternas framgång i valet 2022? Sverige behöver ett starkt kristdemokratiskt parti och Sverige behöver en stabil regering. I en sådan regering är Kristdemokraterna en viktig pusselbit. Därför behöver vi stärka vårt inflytande. Vår värdegrund är viktig för att bygga ett gott samhälle. Din gåva gör skillnad!

  Swish

  Du kan sätta in valfritt belopp på swish-nummer 1235157003. Ange ”Valfond” samt förnamn, efternamn, ort och e-post under meddelande.

  Bank- och plusgiro

  Du kan sätta in valfritt belopp på plusgiro 70 58 58 – 9 eller bankgiro 705-8589.
  Ange ”Valfond” samt förnamn, efternamn, ort och e-post under meddelande.


  De politiska partierna får inte ta emot anonyma bidrag. Vi redovisar därför alla bidrag över ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 200 kr (2014) till Kammarkollegiet (Lag 2014:105). I enlighet med personuppgiftslagen vill vi informera om att vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL).
  Om du har frågor om Lag 2014:105 eller PuL kontkata helpdesk@kristdemokraterna.se