• Ge en gåva

  Vill du bidra till Kristdemokraternas framgång i valet 2022? Sverige behöver ett starkt kristdemokratiskt parti och Sverige behöver en stabil regering. I en sådan regering är Kristdemokraterna en viktig pusselbit. Därför behöver vi stärka vårt inflytande. Vår värdegrund är viktig för att bygga ett gott samhälle. Din gåva gör skillnad!

  Swish

  Du kan scanna QR-koden ovan med din SWISH-app och ge ett valfritt bidrag. Du kan också mata in uppgifterna manuellt.
  Mottagare: 1235157003
  Meddelande: Ange VALFOND samt ditt namn och ort.

  Bank- och plusgiro

  Du kan sätta in valfritt belopp på plusgiro 70 58 58 – 9 eller bankgiro 705-8589.
  Ange ”Valfond” samt förnamn, efternamn, ort och e-post under meddelande.

  Korbetalning (PayPal)

  I vår webbshop för sympatisörer kan du också köpa en gåva till valfonden och betala den med kort.

  Kortbetalning (webbshop)

   


  De politiska partierna får inte ta emot anonyma bidrag. Vi redovisar därför alla bidrag över ett halvt prisbasbelopp, det vill säga donationer som är över 23 250 kr (2019) till Kammarkollegiet (Lag 2014:105). Vi följer lagstiftningen för behandling av personuppgifter – GDPR. Läs vår integritetspolicy här kristdemokraterna.se/integritetspolicy


  Om du har frågor om Lag 2014:105 eller GDPR kontkata helpdesk@kristdemokraterna.se