EU behöver mer kärnkraft

Kärnkraft behövs för ett oberoende EU. Därför krävs det tydliga spelregler för nybyggandet av kärnkraftsreaktorer.

Rysslands invasion av Ukraina var ett uppvaknande för många. Aldrig tidigare har EU:s sårbarhet varit så synlig. Elpriserna skenade för hushållen. Samtidigt ska medlemsländerna fasa ut fossilberoende energikällor och bygga ut fossilfria industrier, vilket kommer att kräva stora mängder energi. EU:s beroende av länder utanför unionen hotar vår säkerhet och vår tillväxt. Det är tydligt att vi behöver långsiktiga och hållbara lösningar för att bygga ett starkt och oberoende EU. Kristdemokraterna är övertygade att kärnkraften är en stor del av lösningen på de utmaningar som EU står inför.

Det behövs ny kärnkraft i EU. För att det ska ske krävs det tydligare och bättre spelregler för kärnkraftsnäringen. Därför föreslår vi en standardisering av tillståndsprövningar och licensering av kärnkraftsreaktorer i EU.

Läs mer om förslaget här Pdf, 673.8 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024