• Vi tar ansvar för sjukvården

  I måndagskvällens partiledardebatt i TV 4 och jag och Isabella Lövin (MP) kommer att duellera om varsitt favoritämne. Flygskatt och vårdköer. Miljöpartiet gillar flygskatt. Kristdemokraterna ogillar vårdköer. Inom svensk sjukvård har vi vårdgaranti. Ingen ska behöva vänta mer än 90 dagar på vård. I september 2017 uppgick antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök inom specialiserad vård till 84 440 personer. För tre år sedan var antalet personer i den kön 47 445.

  På tre år har kön nästan fördubblats.

  I Västra Götaland går det inte heller bra. 2014 klarade regionen vårdgarantin för 78 procent av patienterna vad gäller operation eller specialiståtgärd. I september 2017 har man rasat till 59 procent. Räknat i personer handlade det om 3 998 människor som väntat för länge på operation år 2014 mot 10 777 människor år 2017.

  Oroväckande nog har regeringen inte presenterat någon plan för hur vårdköerna ska bli kortare. Sannolikt förvärrade man i stället krisen när man avskaffade alliansregeringens kömiljard.

  Att kunna få god vård i tid är en del av det välfärdslöfte medborgarna i ett högskatteland som Sverige ska kunna förvänta sig få. Men när skatterna till och med höjs för de som jobbar och driver företag och sjukvården ändå försämras är det rimligt att tala om att välfärdslöftet vänts till ett välfärdssvek.

  Om vi får ansvaret ska vi återupprätta välfärdslöftet inom svensk sjukvård. Vi avsätter inte bara mer resurser utan vi gör det smartare och med krav på resultat från landstingen.

  • Vi avsätter resurser för kvälls- och helgöppna vårdcentraler. Detta ska leda till att alla ska kunna göra ett besök redan inom ett dygn.
  • Fler vårdplatser skapas genom att landsting som har mindre än 90 procents beläggning på sina sjukhus får dela på två miljarder kronor per år.
  • Staten behöver få huvudansvar för sjukvården. Det skulle göra att alla i hela landet kan få kvalificerad vård i tid och att överlevnadschansen i en svår sjukdom inte längre ska hänga på var man bor.

  De ökande vårdköerna de senaste åren under högkonjunktur och skattehöjningar visar att politiskt ledarskap gör skillnad. Om vården inte prioriteras av landets regering så försämras den.

  Kristdemokraterna har de tre sakerna som krävs för att vända utvecklingen i svensk sjukvård. För det första har vi modet att prioritera ner andra saker för att kunna satsa på vården. För det andra har vi kunskapen och förslagen som skulle leda till en bättre sjukvård. För det tredje är vi beredda att visa ledarskap och ta ansvar för svensk sjukvård.

  Ebba Busch Thor
  Partiledare

  Debattartikeln publicerades i GP Debatt och går att hitta här.