• En tung dag för Sverige

  Idag röstade Kristdemokraterna för Ulf Kristersson som statsminister, ett förslag som dock inte gick igenom i kammaren.
  – Jag beklagar att Centern och Liberalerna idag har valt att rösta emot Ulf Kristersson och emot en regering som skulle kunna driva fram viktiga alliansreformer för Sverige. Kristdemokraterna kommer även i den fortsatta processen att ha som överordnat mål att få så stort genomslag för vår politik som möjligt, säger Ebba Busch Thor.

  Ebba avlade i kammaren idag en röstförklaring för Ulf Kristersson. Det talade ordet gäller.

  Se Ebbas anförande här, 31 minuter in i sändning.

  Herr talman,

  Det har nu gått 66 dagar sedan valet. I mer än två månader har partierna pratat. Vi har pratat med varandra och vi har pratat internt i våra partier. Vi har samtalat enskilt och i grupp, med medierna och, talmannen.

  Jag tror inte att någon enda ledamot i denna kammare upplever att valresultatet blev precis som de önskade. Läget blev precis så svårt som många förutsåg. Men vi har nu det valresultat som svenska folket gett oss.

  Givet de besked som lämnats under de senaste månadernas samtalande finns i realiteten bara två möjliga vägar för Sverige att få en ny regering.

  Den ena vägen är en regering byggd på Socialdemokraterna och som hämtar stöd från miljöpartiet, centerpartiet och liberalerna. En sådan regering behöver också tolereras av vänsterpartiet för att kunna tillträda.

  Det andra alternativet är en regering byggd på Alliansens politik och där antingen ett, två, tre eller fyra allianspartier ingår. Det är en sådan regering vi idag prövar stödet för.

  Med all respekt för att beslutet är svårt: Centerpartiet och Liberalerna behöver välja vilket alternativ de föredrar.

  Herr talman,

  Den nyvalda riksdagen röstade den 25 september om förtroende för Stefan Löfvens regering. En bred majoritet av ledamöterna i denna kammare röstade nej till Löfven.

  En bred majoritet i denna kammare anser att Socialdemokraternas politik har varit misslyckad och att Sverige behöver en ny politisk riktning.

  Listan över socialdemokraternas misslyckanden kan göras lång, alltför lång för att beskrivas här och nu, men låt mig ändå ge några exempel.

  Vårdköerna har mer än fördubblats. Nära 120 000 svenskar har nu väntat olagligt länge på den vård de har rätt till.

  LSS har havererat.  Till och med små barn i behov av stöd har fått sin rätt till personlig assistens minskad eller indragen.

  Bristen på äldreboenden blir allt mer skriande. Om vi inte löser detta kommer ålderdom bli liktydigt med husarrest. För många äldre är det så redan i dag.

  Polisen är i djup och allvarlig kris. Hela stadsdelar kontrolleras i praktiken av kriminella gäng. Anlagda bilbränder och skjutningar – inte sällan med dödlig utgång – är idag så vanliga att de knappt ger mer än notiser.

  Därför röstade vi kristdemokrater och 182 ytterligare ledamöter i denna kammare bort Stefan Löfven den 25 september.

  Vi gjorde det för att vi trodde att en annan politik var möjlig. En politik som kortar köerna i vården.

  Som återupprättar LSS och som behandlar våra äldre med den respekt de förtjänar.

  En politik som ger Sveriges poliser både fler kollegor och bättre förutsättningar att stävja det eskalerande våldet.

  En politik som återupprättar löftet om en välfärd att lita på.

  Herr talman,

  Kristdemokraternas linje i regeringsfrågan är att lita på, inte bara i valrörelsen utan allt sedan den dag då decemberöverenskommelsen föll: Vi går fram med vår politik – alliansen politik. Vi röstar för den politiken – och är beredda att ta ansvar för att genomföra den.

  Vi kommer aldrig att backa från vår egen politik för att andra röstar för den. Ett sådant agerande skulle med rätta äventyra väljarnas förtroende, inte bara för oss utan för politiken som redskap.

  Vi är trygga i våra värderingar. Om en regering i något skede ställs inför politiska krav som är oförenliga med dessa värderingar måste regeringen söka andra lösningar. Om sådana lösningar inte står att finna måste riksdagen söka en ny regering.

  Ingen kan hävda att situationen är enkel. Men Sveriges riksdag måste klara av även det som är svårt, klara av att möta samhällets problem.

  Alliansen har politik för de samhällsproblem vi ser idag. Därför, herr talman, har jag meddelat Ulf Kristersson att Kristdemokraterna står beredda att ingå i en regering som bedriver Alliansens politik, på Alliansens villkor.

  Därför, herr talman, röstar vi kristdemokrater idag ja till Ulf Kristersson och ja till Alliansens politik.