Företrädare

Daniel Caesar

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot