Företrädare

Bild på Kjell-Arne Ottosson

Kjell-Arne Ottosson

Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Miljö- och jordbruksutskottet, vice ordf
  • Trafikutskottet, ersättare
  • Partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande