Företrädare

Claes Andersson

Uppdrag

  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare