Företrädare

Martin Strömvall

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot