Företrädare

Rolf Johansson

Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Stadsplan, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Valnämnd, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande