Företrädare

Sune Rydén

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Valnämnd, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ordförande
  • Partiavdelningsordförande