Företrädare

Malin Lundgren

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare