Företrädare

Bild på Roger Larsson

Roger Larsson

Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, vice ordf
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsordförande

Allmänpolitiker med extra intresse för energi och kommunikationsfrågor