Företrädare

Kristina Borén

Uppdrag

  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare