Företrädare

Elin Åhman

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot