Företrädare

Roland Lindén

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare