Företrädare

Gitten Öholm

Uppdrag

  • Kultur/fritid, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande