Företrädare

Robert Yngve

Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partiavdelningsordförande