Företrädare

Robert Yngve

Uppdrag

  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsordförande