Företrädare

Karin Teljstedt

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Kultur/fritid, ordförande
  • Kommun, regionpolitiska rådet ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot