Företrädare

Bild på Sara Lidqvist

Sara Lidqvist

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, v.ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Kommun, regionpolitiska rådet ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot

Jag är ordförande för Kristdemokraterna på Gotland, gruppledare i regionfullmäktige på Gotland (som har Sveriges bredaste politiska uppdrag, då vi är kommun och region i ett!) och ersättare i socialnämnden.
LSS-frågor, landsbygdspolitik och familjepolitik ligger mig extra varmt om hjärtat.