Företrädare

Malak Labib Guirguis Said

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot