Företrädare

Jimmy Loord

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot