Företrädare

Christer Swaretz

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Partiavdelningsordförande