Företrädare

Christer Swaretz

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, vice ordf.
  • Partiavdelningsordförande