Företrädare

Eva von Wowern

Uppdrag

 • Landstingsfullmäktige, ledamot
 • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
 • Patient/förtr.nämnd, ledamot
 • Kommunfullmäktige, ersättare
 • Kommunfullmäktige, gruppledare
 • Kommunstyrelse, ledamot
 • Kommunalråd
 • Gymnasie, ordförande
 • Arbetsmarknad, kommun, ordförande
 • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
 • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
 • Kanslichef, partidistriktskansli
 • Ombudsman, partidistrikt
 • Partiavdelningsstyrelse, ledamot