Företrädare

Maria Berglund

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • 1:e vice partiavdelningsordförande