Företrädare

Maj Ader

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Överförmyndarnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare