Företrädare

Anders Gustafsson

Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande