Företrädare

Bild på Mary Vel

Mary Vel

Telefonnummer: 0702366748

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Gymnasie, ledamot
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Mina intresseområden är integrationsfrågor och främjandet av kvinnors delaktighet i samhället. Själv började jag min integrationsresa för 15 års sedan, vilket gör att mina erfarenheter och upplevelser har präglat mitt intresse synnerligen inom politik. Integration leder till en känsla av gemenskap, tillit och respekt för varandra. Det är fundamentalt för ett fungerande samhälle.

Den andra frågan som ligger mig närmast är att kvinnor blir mer uppmärksamma på sina rättigheter. Kvinnoförtrycket i utsatta områden är ett problem som borde tas på allvar. Genom mitt engagemang i dessa områden vill jag bidra till ett bättre samhälle där alla är delaktiga.

Själv har jag utlandsbakgrund och min väg till integration började med SFI, engagemang i civilsamhället och arbete. Integrationen är en fråga som jag brinner för. Integrationen betyder att få chansen att komma in samhället och varje människas ansvar för sig själv och samhället.