Företrädare

Marian Loley

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Kommunfullmäktige, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Delegationsledare vice riksting, PD
  • Partiavdelningsordförande