Företrädare

Bild på Maud Ärlebrant

Maud Ärlebrant

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande

Jag är barnmorska intresserad av att jobba med vård och omsorg i region och kommun. Jag tycker det är viktigt med tidiga insatser som föräldrastöd.
Förskolorna ska ha mindre grupper så personalen hinner se barnen.
De äldre ska få god omsorg efter vilka behov de har. Vi måste bygga fler äldreboende, några avdelningar anpassade som demensboende.
Jag vill bo i en kommun där vi ständigt arbetar för att utrota droger och minska brottsligheten.