Företrädare

Camilla Rinaldo Miller

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot