Företrädare

Arnold Carlzon

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot