Företrädare

Pierre Hernvall

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare