Företrädare

Rebecka Englund

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Kommunstyrelse, gruppledare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot