Företrädare

Arne Sjöberg

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare