Företrädare

Ingrid Nilsson

Uppdrag

  • Kultur/fritid, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare