Företrädare

Nils-Olof Nilsson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Stadsplan, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare