Företrädare

Alexander Harrison

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande