Företrädare

Bild på Samuel Ek

Samuel Ek

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot