Företrädare

Nina Åkesson Nylander

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande