Företrädare

Johannes Luiga

Uppdrag

  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare