Företrädare

Jan Svensson

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsordförande