Företrädare

Bild på Erika Heil Utbult

Erika Heil Utbult

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Kultur/fritid, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot