Företrädare

Christian Carlsson

Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Arbetsmarknadsutskottet, ersättare
  • Socialutskottet, ordförande
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD

Christian Carlsson, värmlänning, född i Karlstad, bosatt i Bromma tillsammans med fru och son. Juristexamen från Stockholms universitet. Politiskt engagerad för Kristdemokraterna sedan 2002.

Mina förtroendeuppdrag:

Riksdagsledamot (KD)
Ordförande i Socialutskottet
Distriktsordförande för KD i Stockholms stad

Det här arbetar jag för:

En sjukvård som ger vård i tid, och en värdig äldreomsorg.
En familjepolitik i form av låga skatter, valfrihet och mer tid för barnen
En skola med ordning och kunskap i fokus
Fler jobb och ett företagsklimat i världsklass
Fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott
Begränsad invandring och tuffare krav på integration
Ett starkare försvar – och svenskt medlemskap i Nato

Läs mer på www.christiancarlsson.se