Företrädare

Jon Malmqvist

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot