Företrädare

Lars Elmborg

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande