Företrädare

Ralph Lundell

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare