Företrädare

Agneta Lundell

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot