Företrädare

David Skoog

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot