Företrädare

Ola Gustafsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Kultur/fritid, vice ordf.
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande