Företrädare

Bild på Margreth Johansson

Margreth Johansson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Revision, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot (KD-K)
  • Ombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsordförande

Jag är i senior ålder och vill vara med i politiken och förändra vårt samhälle till det bättre.
Nu är jag REDO att satsa på fler vårdplatser, kapa vårdköer i vår Region Kalmar län. Kvinnosjukvården måste förbättras och utvecklas. Vi behöver satsa på tidiga insatser för barn och familjer för att förhindra psykisk ohälsa uppstår. Motverka ofrivillig ensamhet som är ett folkhälsoproblem både bland äldre och yngre.